Eriveod on meie põhiline tegevusala. Eriveosed on veoseliik, kus koormast tingituna ületab kasvõi üks mõõde lubatud suurimat mõõtu, olgu selleks pikkus, laius, kõrgus või mass. Selle teenuse teine nimetus on ülegabariidilised veod. Ülegabariidilisi vedusid teostame Eestis, Baltikumis ja Skandinaavias. Eriveose transport nõuab täiendavaid toiminguid nagu veose täpse marsruudi planeerimine, spetsiaalset veoluba, veose nõuetekohast tähistamist ning vajadusel saateautot.